رمز های بازی GTA IV_جی تی ای 4

 در این پست سری کامل کدهای تقلبی بازیGTA IV برای شما دوستان عزیزقرار داد ه ام.

 برای زدن رمز ها باید به آن مرحله رسیده باشید که موبایل را دریافت کرده باشید

 اسلحه : ۴۸۶۵۵۵۰۱۰۰

ماشین : ۲۲۷۵۵۵۰۱۴۷

ماشین : ۲۲۷۵۵۵۰۱۶۸

موتور کراس : ۶۲۵۵۵۰۱۵۰

موتور ۹۰۰:۶۲۵۵۵۰۱۵۰

ماشین : ۲۲۷۵۵۵۰۱۴۲

ماشین : ۲۲۷۵۵۵۰۱۷۵

۴۸۶-۵۵۵-۰۱۰۰ : گرفتن جنگ افزار های انتخابی

۲۶۷-۵۵۵-۰۱۵۰ : افزایش مراحل تحت تعقیب

۲۶۷-۵۵۵-۰۱۰۰ : پاک کردن مراحل تحت تعقیب

۵۵۵-۳۳۳۳
خرابی ماشین

آتش نشانی : ۵۵۵-۵۷۰۰

فروشگاه هیرو : ۵۵۵-۸۵۷۵

کاخ لایبرتی : ۵۵۵-۱۲۷۴-۷۳

انبار : ۵۵۵-۲۲۱-۳۸۷۷

بازگرداننده سلامتی ، زره و محمات : ۴۸۲-۵۵۵-۰۱۰۰

اسلحه نوع اول : ۴۸۲۵۵۵۰۱۰۰

اسلحه نوع دوم :۴۸۶۵۵۵۰۱۰۰

۴۸۶۵۵۵۰۱۵۰ کم شدن Wanted Level :

۲۶۷۵۵۵۰۱۰۰ بالا رفتن Wanted Level :

۲۲۷۵۵۵۰۱۷۵ گرفتن SuperGT :

۲۲۷۵۵۵۰۱۶۸ گرفتن NRG900 :

۶۲۵۵۵۵۰۱۰۰ گرفتن Sanchez :

۶۲۵۵۵۵۰۱۵۰ گرفتن Jetmax :

۹۳۸۵۵۵۰۱۰۰گرفتن Helicopter :

پر شدن جون و آرمور ۳۶۲۵۵۵۰۱۰۰

پر شدن جون و آرمور و مهمات :۴۸۲۵۵۵۰۱۰۰

سلاح های شماره ۱ : ۴۸۶۵۵۵۰۱۰۰

سلاح های شماره ۲  :۴۸۶۵۵۵۰۱۵۰

حذف تحت تعقیب بودن (پلیس) : ۲۶۷۵۵۵۰۱۰۰

اضافه شدن ۱ سطح به تحت تعقیب بودن : ۲۶۷۵۵۵۰۱۵۰

هلکوپتر پلیس : ۳۵۹۵۵۵۰۱۰۰

Cognoscenti ماشین : ۲۲۷۵۵۵۰۱۴۲

Comet ماشین : ۲۲۷۵۵۵۰۱۷۵

FBI Buffalo ماشین : ۲۲۷۵۵۵۰۱۰۰

Jetmax قایق : ۹۳۸۵۵۵۰۱۰۰

NRG-900 موتور سیکلت : ۶۲۵۵۵۵۰۱۰۰

Sanchez موتور سیکلت : ۶۲۵۵۵۵۰۱۵۰

SuperGT ماشین : ۲۲۷۵۵۵۰۱۶۸

Turismo ماشین (خیلی خفنه) : ۲۲۷۵۵۵۰۱۴۷

تغییر آب و هوا : ۴۶۸۵۵۵۰۱۰۰

جون و زره ومهمات : ۴۸۲۵۵۵۰۱۰۰

اسلحه نوع اول : ۴۸۶۵۵۵۰۱۰۰

هواپیما : ۳۵۹۵۵۵۰۱۰۰

ماشین : ۲۲۷۵۵۵۰۱۴۲

ماشین : ۲۲۷۵۵۵۰۱۷۵

قایق : ۹۳۸۵۵۵۰۱۰۰

اسلحه نوع دوم : ۴۸۶۵۵۵۰۱۵۰

کم کردن پلیس : ۲۶۷۵۵۵۰۱۰۰

با لا بردن پلیس : ۲۶۷۵۵۵۰۱۵۰

انتخاب اب و هوا : ۴۶۸۵۵۵۰۱۰۰

ماشین : ۲۲۷۵۵۵۰۱۰۰

اسلحه : ۲۶۷۵۵۵۰۱۰۰

هواپیما : ۳۵۹۵۵۵۰۱۰۰

هوای افتابی : ۴۶۸۵۵۵۰۱۰۰

اسلحه : ۲۲۷۵۵۵۰۱۰۰

مطالب مشابه

ارسال دیدگاه جدید

تبلیغات شما
تبلیغات متنی
دانلود واتساپ اندرویدی /دانلود اینستاگرام اندرویدی / دانلود بازی پابجی موبایل / دانلود بازی کال اف دیوتی موبایل /دانلود بازی فورتنایت /