تعمیرات | کینگ2نت

.

“Bricking” یا از کار انداختن یک دستگاه، عمل تبدیل آن به یک مستطیل پلاستیکی و فلزی کاملا غیر قابل استفاده است که به عنوان وزنه ای نگهدارنده بر روی کاغذها بکار دیگری نمی آید. این امر به آسانی اتفاق می افتد، و ممکن است به این باور برسیم که بازگشت آن نزدیک به غیر ممکن است.در حقیقت، این کاملا درست نیست. چه با نصب یک سیستم عامل ROM جدید یا به سادگی با نصب یک برنامه، عمل روت را انجام دهید، امکان غیر قابل استفاده یا از کار انداختن (bricking) وجود دارد اما لغو این کار یا بازگشت (undo) به اندازه ای که ممکن است فکر کنید دشوار نیست.